12
Май

САЙИДОИ НАСАФӢ

 

Ҳар ки бо душмании халқ равонаст чу баҳр,

Зуд бошад, ки сари хеш чу  гирдоб хурад.

                                                                                (Сайидо)

 

 Сайидои Насафӣ яке аз шоирони машҳур буда, дар миё-

наҳои нимаи аввали асри XVII дар Насаф (Қаршӣ) тавал-

луд ёфтааст. Соли таваллудаш аниқ маълум нест. Солҳои

кўдакӣ ва таҳсили ибтидоии ў дар Насаф гузаштаанд.

12
Май

САМАНДАРХОҶАИ ТИРМИЗӢ

Дар он рўз бинӣ зи душман фароғ,

Ки шаб дар мазораш фурўзӣ чароғ.

Номи аслии Самандархоҷаи Тирмизӣ Муҳаммадбақо

буд, «Самандар» тахаллуси адабии ў мебошад. Мувофиқи

гуфтаҳои худаш дар китоби «Дастур-ул-мулук» ва маълу-

моти муаллифи тазкираи «Музаккир- ул- асҳоб» - Малеҳои

Самарқандӣ,

11
Май

Экология - асоси назариявии ҳифзи муҳити зист

Ҳамбастагии инсону табиат бебаҳс аст. Ҳисси эстети-киву дӯстдории наботот, эҳсоси фараҳмандӣ аз бӯи муат-тари гулҳо, ба сарв нисбат додани маҳбуба ва гайра ифодаи манбаи ғизои маънавӣ будани табиатанд. Вай илҳомбахши эҷодкорон аст. Дар ибораи «Замин -Модар» ҳастии инсон ғунҷидааст. Вале ба ивази ҳама ин неъматҳо фақат дӯст доштани Ватан кофӣ нест.

11
Май

Табиати зебо мояи ифтихори одамият аст

                                                             
Инсоният дар кадом ҳолате, ки набошад, дар куҷое, ки зиндагӣ кунад, чӣ хурду бузург ба табиат ва ҳастиҳои он эҳтиёҷ дорад. Бе ҳастиҳои табиат ҳаёт дар ягон давру замон пойдор буда наметавонад, зеро ҳастии ҳар як ҷисми зинда ба об, хок, боду ҳаво, гулу гиёҳ, набототу ҳайвонот ва растаниҳо сахт алоқаманд аст. Бе об ҳаёт нест. Об ҳастии ҳаёт аст. Ягон гулу гиёҳ, набототу растанию ҳайвоноти зинда бе истифодаи об буда наметавонад. Сабзишу расиши ҳар як мавҷудот ба об вобаста аст.
11
Май

50 способов раскрутки сайта самостоятельно

                           
Существует большое количество платных и бесплатных способов продвинуть в интернете свой сайт или услуги. Так какими же способами пользоваться при раскрутке сайта, чтобы получить максимальный эффект? Продвижение неизбежно, если вы воспользуетесь советами, приведенными ниже.

Продвижение сайтов можно разделить на внутреннее и внешнее, платное и бесплатное. Чтобы в них разобраться, давайте рассмотрим их более детально.

 

11
Май

ҲУСАЙН ВОЪИЗИ КОШИФӢ

Аз мо мапурс, к-оташи дил то чӣ ғоят аст,

Аз оби дида пурс, ки у тарҷумони мост.

Камолуддин Ҳусайн Воъизи Кошифӣ тахминан дар солҳои

20-уми асри XV дар деҳаи Байҳақи ноҳияи Сабзвори Эрон ба

дунё омадааст.

11
Май

АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

                                  Қавофисанҷ мурғон, гў хамўш бошед дар бўстон,

                                  Ки Ҷомӣ омадаст аз ҷумла дар  лутфи сухан бар сар.

Абдурраҳмони Ҷомӣ 7 ноябри соли 1414 дар деҳаи Хар-

ҷурди вилояти Ҷом ба дунё омадааст. Ҳангоме ки Ҷомӣ11-

сола мешавад, оилаи онҳо аз вилояти Ҷом ба Ҳирот меояд.

11
Май

КАМОЛИ ХУҶАНДӢ

Гар биҷўянд ба сад қарн наёбанд, Камол,

Булбуле чун ту хушилҳон ба  чаманҳои Хуҷанд.


Камоли Хуҷандӣ соли 1318 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд

шудааст. Айёми кўдакӣ ва таҳсили ибтидоии ў дар зодгоҳаш

гузаштааст. 

11
Май

УБАЙДИ ЗОКОНӢ

Ба мазоҳат нагуфтам ин гуфтор,

Ҳазл бигзору ҷидд аз ў бардор!

Гузаштагони Убайди Зоконӣ аз Арабистон ба Эрон кўчи-

да, дар Зокони Қазвин сукунат ихтиёр намуданд. Убайд соли

1270 дар хонадони вазири собиқ ба дунё омадааст.

11
Май

ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ

                             

Шеъри Шамсуддини Табрезӣ гирифт

Мисру Шому Басраю Бағдодро.

                                      (Шамси Табрезӣ)

Ҷалолуддин Муҳаммад ибни Баҳоуддин Муҳаммад ибни

Ҳусайн Хатибии Балхӣ машҳур ба Мавлавӣ, Ҷалолуддин Му-

Ҳаммади Балхӣ ё Муллои Рум яке аз бузургтарин шоирон ва

мутафаккирони халқҳои форс-тоҷик ба шумор меравад, ки

соли 1207 дар Балх таваллуд ёфтааст. Падараш-Баҳоуддини

Валад аз фақеҳони машҳури замон буд.

11
Май

НИЗОМИИ АРЎЗИИ САМАРҚАНДӢ

Дар банди ту, ай шоҳ, Маликшоҳ бояд,

То банди ту пои тоҷдоре сояд.

Он кас, ки зи пушти Саъди Салмон ояд,

Гаҳ заҳр шавад, мулки туро нагзояд.


Низомии Арўзии Самарқандӣ Аҳмад ном дошта, пада-

ру бобояш Умар ва Алӣ будаанд. Тахалусаш - Низомӣ. Ла-

қабаш Арўзӣ будааст. Самарқанд зодгоҳи ўст.

11
Май

КИТОБ МАНБАИ ДОНИШ

  Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст,
Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст.
                  Абдураҳмони Ҷомӣ

Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хосса ойинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. Бо ҳамин далел шоири бузурги форсу тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ китобро чун «Фvpyғи субҳи доноӣ» ба қалам додааст. Инсон метавонад ба востаи китоб ба адабиёту фарҳанг, сиёсат иҷтисодиёти мамолики зиёд ошно гашта, оламро бо тайёраи андеша сайр намояд.

 
Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript